Bài 8: Hai thiên mệnh vĩ đại hợp nhất

Một là, cùng nhau xây dựng Đế chế Tâm. Hai là, thống nhất nhân loại và đưa nhân loại lên Nền văn minh siêu việt bằng Trách nhiệm Tâm và Ánh sáng Tâm của NGƯỜI!

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình, chứ không phải là những dữ liệu bí mật thực sự có thể tiết lộ nên sự thật về vị Chủ Tịch này!

Đó là sự thật về diễn trình hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai.

Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm sâu sắc, mong mỏi lớn của đông đảo bạn đọc muốn được các tờ báo tiếp tục khởi đăng với những nội dung sẽ được hiển lộ trong các kỳ tiếp theo. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của cộng đồng và rất nhiều độc giả, nay tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.

 

Một là:
Cùng nhau xây dựng Đế chế Tâm!

Đế chế Tâm là một hình thái đế chế hoàn toàn khác với mọi hình thái đế chế trước giờ - các đế chế dựa trên sự cướp bóc, thống trị, hoặc trao đổi bất bình đẳng. Đế chế Tâm là hình thái đế chế được dựng xây và phát triển bằng việc đem lại Ánh sáng Minh triết để loại bỏ tận gốc Tam độc (bệnh tật, đói nghèo, đau khổ) đạt được Tam phúc (khỏe mạnh - do trị được mọi thân bệnh; giàu có - do trị được mọi hình thái đói nghèo; hạnh phúc - do trị được mọi tâm bệnh đau khổ) cho công dân đế chế và cho mọi quốc gia anh em khác của đế chế. Đế chế Tâm mở rộng đến đâu thì tam độc được tiệt trừ tới đó, chân phúc được thiết lập để làm nền tảng cho sự tiến hóa lên mức siêu việt cho nhân loại!

Để xây dựng Đế Chế Tâm, Dân Tộc Được Chọn cần phải Trỗi Dậy Toàn Diện, Hùng Mạnh Toàn Diện, và có Ảnh Hưởng Toàn Diện đến Toàn Bộ Nhân Loại.

Hai là:

Thống nhất nhân loại và đưa nhân loại lên Nền văn minh siêu việt bằng Trách nhiệm Tâm và Ánh sáng Tâm của NGƯỜI!

Bằng cách: cùng nhau mang Ánh sáng và Tình thương đến tất cả các quốc gia - dân tộc anh em trên thế giới; cùng thống nhất nhân loại bằng Trách nhiệm Tâm và Nguyên lý Tâm mặc khải cho loài người cùng thiết lập một trật tự thế giới mới - thế giới Siêu nhân loại; kiến tạo nền Văn minh mới - nền Văn minh Tâm siêu việt !

Phương tiện và Quyền năng để thực hiện hai Thiên mệnh trên chính là Hệ Ánh Sáng Mặc Khải của Trời cùng với sự Thấu ngộ Nguyên lý dòng chảy Tâm thức tiến hóa của Quốc gia - Nhân loại và Thiên lý của Vũ trụ: Cội Nguồn Chung, Nỗi Niềm Chung - Mối Nguy Chung, Mong Cầu Chung - Tương Lai Chung.

Nền Văn Minh Ánh Sáng là nền Văn Minh được kiến tạo dựa trên Thiên Khải; đó là một chỉnh thể hoàn chỉnh tuần hoàn sau:

THIÊN MỆNH ĐỐI VỚI TOÀN NHÂN LOẠI - TRỞ THÀNH NHÂN LOẠI HOÀN HẢO THÔNG QUA VIỆC HỢP NHẤT VĂN MINH TÂM VỚI HẠT NHÂN CỐT LÕI LÀ 
TRỜI VÀ THIÊN ĐẠO CỦA NGƯỜI

Mục đích tối hậu duy nhất của sự tiến hóa văn minh nhân loại cũng chỉ là để đạt tới sự đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và đại đồng nhân loại trong một cuộc sống thái bình, hòa bình, hạnh phúc, trường tồn và miên viễn.

Vậy nên, mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới cùng nhau truy cầu Ánh sáng Minh triết, vượt qua phân ly, để đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và phát triển lên đẳng cấp Nhân Loại Siêu Việt trong hình thái Văn Minh Tâm dựa trên dòng chảy tâm thức và trí huệ hợp nhất của Cội nguồn chung, Nỗi niềm chung - Mối nguy chung, Mong cầu chung - Tương lai chung. Theo đó, mỗi cá nhân phải thực hành Lối Sống Minh Triết, mỗi lãnh đạo - lãnh tụ - giới tinh hoa phải thực thi Sách lược Tâm minh triết, toàn nhân loại phải được kết nối với nhau bằng một Hệ sinh thái Sống Minh Triết Mặc Khải của Trời.

Đó là sự đồng nhất trong việc thực thi 5 cấu phần cao cấp nhất của diễn trình tiến hóa của một quốc gia đơn lẻ:

Đó là việc đi đến các thống nhất như ý muốn của Cội nguồn:

(Còn tiếp…)