GIẢI TRÍ

Quê hương là gì hở mẹ? | Tuổi hồn nhiên

Nhắc đến các trò chơi lúc nhỏ lắm vui và nhiều vô kể. Giờ đây ai cũng lớn khôn nhưng nhớ lại cái tuổi hồn nhiên xưa ấy, với biết bao trò chơi thuở nhở, hẳn lòng chẳng thể quên ngày xa xưa thân ái, bên gốc đa làng cùng bạn bè chơi nhảy dây, chơi trốn tìm...

Bình luận

Video Đang Hot

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 25: Còn thương tiếng vịt kêu chiều