Nhiếp ảnh Việt Nam trong những cuộc thi ảnh Quốc tế