ĐỜI SỐNG

Phần 1: Diễn biến rác thải nhựa và vật liệu thay thế (Kỳ 2)

LP • 18-10-2019 • Lượt xem: 2441
Phần 1: Diễn biến rác thải nhựa và vật liệu thay thế (Kỳ 2)

E- MAGAZINE 

Nghĩ trẻ - sống khỏe

Kỳ 2: Từ bỏ rác thải nhựa

Số lượng rác thải nhựa tại Việt Nam đang gia tăng với tốc độ khủng khiếp và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của tất cả chúng ta. Làm cách nào để giảm tiêu thụ nhựa mà vẫn đảm bảo những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống?

Tin, bài liên quan:

Phần 1: Diễn biến rác thải nhựa và vật liệu thay thế (kỳ 1)