Podcast

PODCAST: Người lao động thế giới đang quản lý căng thẳng trong công việc như thế nào?

DDVN • 15-12-2023 • Lượt xem: 215
PODCAST: Người lao động thế giới đang quản lý căng thẳng trong công việc như thế nào?

Xu hướng kết hợp hài hòa giữa công việc và cuộc sống Work-life đã xuất hiện như một cách để giảm bớt căng thẳng cho người lao động thế giới. 

Xã hội thay đổi và phát triển không ngừng khiến người lao động thế giới buộc phải thay đổi không ngừng buộc phải hoàn tất mọi việc ở nhà lẫn tại nơi làm việc hiệu quả dẫn đến mức độ tăng lên đến mức bảo động và hạnh phúc trong cuộc sống của người lao động đang chìm xuống vực thẳm. Những giờ làm thêm, tin nhắn, điện thoại reo liên tục hay hòm thư công việc thường xuyên bị quá tải khiến họ căng thẳng, bỏ quên nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. 

Podcast "Ở đây có!." phát sóng độc quyền hàng tuần trên các nền tảng MXH Duyên Dáng Việt Nam.