ĐỜI SỐNG

Quyết định đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm phía nam 84.000 tỉ đồng

DDVN • 16-06-2022 • Lượt xem: 247
Quyết định đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm phía nam 84.000 tỉ đồng

Quốc hội quyết định đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm phía nam với tổng mức đầu tư hơn 84.000 tỉ đồng. 

Cơ bản hoàn thành từ 2025 - 2027

Sáng 16.6, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm phía nam giai đoạn 1, gồm: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu.


Quốc hội đã đồng ý chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm phía nam

Theo đó, dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ là 44.691 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 30.758 tỉ đồng, ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 13.933 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách T.Ư là 26.935 tỉ đồng, trong đó, trong đó: 14.248 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách T.Ư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, 1.166 tỉ đồng nguồn vốn từ rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải, 3.800 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển trong gói hỗ trợ, phục hồi kinh tế và 7.721 tỉ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách T.Ư năm 2021.

Nguồn ngân sách địa phương 3.823,5 tỉ đồng, trong đó: tỉnh An Giang là 1.000 tỉ đồng, TP.Cần Thơ là 1.000 tỉ đồng, tỉnh Hậu Giang là 823,5 tỉ đồng và tỉnh Sóc Trăng 1.000 tỉ đồng.

Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ là 21.935 tỉ đồng. Trong đó nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 15.096 tỉ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 6.839 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách T.Ư là 13.831 tỉ đồng, trong đó: 6.539 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách T.Ư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, 572 tỉ đồng nguồn vốn từ rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải, 2.320 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển thuộc gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và 4.400 tỉ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách T.Ư năm 2021.

Nguồn ngân sách địa phương là 1.265 tỉ đồng, trong đó: tỉnh Đắk Lắk là 916,5 tỉ đồng và tỉnh Khánh Hòa là 348,5 tỉ đồng.

Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ là 17.837 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 14.270 tỉ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 3.567 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách T.Ư là 11.000 tỉ đồng trong đó: 5.360 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách T.Ư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, 465 tỉ đồng nguồn vốn từ rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải, 3.500 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển thuộc gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế và 1.675 tỉ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách T.Ư năm 2021.

Nguồn ngân sách địa phương là 3.270 tỉ đồng, trong đó: tỉnh Đồng Nai là 2.600 tỉ đồng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 670 tỉ đồng.

Cả 3 dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025 - 2027.

Nhiều chính sách đặc thù

Theo các dự thảo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đồng ý cho các dự án áp dụng nhiều chính sách đặc biệt.

Cụ thể, các dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp; được giao cho các địa phương làm chủ đầu tư các đoạn đi qua địa bàn... đã được quy định tại Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế của Quốc hội.

Ngoài ra, các dự án còn được áp dụng các chính sách đặc thù khác như cho phép Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan T.Ư, các địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án hoàn trả vào ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án.

Quốc hội cũng cho phép phân chia các dự án thành phần theo địa giới hành chính của các địa phương thuộc phạm vi của dự án. Trong trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh dự án trọng điểm quốc gia phải do Quốc hội quyết định).

Nghị quyết cũng quy định, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn và tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn của địa phương tăng/giảm so với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án, địa phương đó có trách nhiệm cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Cơ quan được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án thành phần được giao.

Theo Lê Hiệp/Thanhnien.vn