Công nghệ

Công nghệ giúp Stephen Hawking giao tiếp không cần nói suốt 21 năm

Lê Trọng - Ái Duyên • 15-03-2018 • Lượt xem: 1143
Công nghệ giúp Stephen Hawking giao tiếp không cần nói suốt 21 năm

Intel đã cùng đồng hành với Stephen Hawking để liên tục cải tiến hệ thống nhận diện cử chỉ, quy đổi sang chữ viết và âm thanh.