TV Show

Nam sinh Olympia lập kỷ lục Khởi động: Trả lời đúng 12/12 câu trong 53 giây

H.L • 02-04-2018 • Lượt xem: 1076
Nam sinh Olympia lập kỷ lục Khởi động: Trả lời đúng 12/12 câu trong 53 giây

Nguyễn Hoàng Cường, học sinh trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc phần thi Khởi động với 12/12 câu trả lời đúng chỉ trong 53 giây, phá kỷ lục chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" sau 17 năm.