ĐỜI SỐNG

Người yếu thế cần chuẩn bị tinh thần và kỹ năng gì để làm việc hiệu quả?

Hoa Trương • 02-09-2022 • Lượt xem: 325
Người yếu thế cần chuẩn bị tinh thần và kỹ năng gì để làm việc hiệu quả?

Việt Nam có hơn 6 triệu người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số của cả nước. Việc làm cho người khuyết tật hiện nay sẽ được giải quyết khi có sự phối hợp từ chính bản thân người khuyết tật là cần cập nhật nhu cầu công việc phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng ngành nghề công việc để các doanh nghiệp, công ty hay cơ quan có thể an tâm sử dụng lao động khuyết tật.

Theo Luật người khuyết tật năm 2010 thì người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Sẽ có sự khó khăn trong học tập, cùng với khuyết tật đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xin việc làm trong các doanh nghiệp, công ty… Do đó việc chuẩn bị tinh thần và kỹ năng như thế nào để người khuyết tật có thể thích nghi với nhiều môi trường làm việc là điều rất cần quan tâm.

Theo số liệu của Cục Thống kê thì tỷ lệ người khuyết tật đang làm việc trong nền kinh tế đạt trình độ trung cấp 31,40%, trình độ cao đẳng, đại học 37,14%. Nhưng quan điểm của người sử dụng lao động mong muốn thuê người khuyết tật làm việc chỉ đạt 24%.

 

Dưới đây một vài nội dung có thể áp dụng để chuẩn bị tinh thần và kỹ năng để người khuyết tật có thể thích nghi với nhiều môi trường làm việc:

Trước hết về mặt tâm lý phải vượt qua sự tự ti, mặc cảm của bản thân trong quá trình đi làm.

Tự tin giới thiệu về bản thân: Khi bắt đầu một công việc mới bạn phải biết tìm cách thích nghi với làm việc mới, đồng nghiệp mới. Đây cũng một thử thách những người khuyết do chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm.

Cần tìm kiếm công việc phù hợp ngành học, dạng tật của bản thân: Khi nộp hồ sơ và đi phỏng vấn cần tìm hiểu về công ty đang tuyển dụng phù hợp với kỹ năng mà mình đang có. Cần tiệt kê ra các tiêu chí phù hợp rồi tìm việc giúp cho người khuyết tật yêu thích công việc và không bị mất phương hướng.

Cần tìm hiểu cốt lõi vấn đề khi đã đi làm: Là do công việc không phù hợp, do đồng nghiệp, hay do bản thân người khuyết tật chưa biết cách thích nghi với môi trường làm việc mới. Nếu vấn đề nằm ở công việc, hãy xem xét lại công việc hợp với mong muốn của bạn không. Nếu từ đồng nghiệp, thì bạn có thể trao đổi tiếp cận với đồng nghiệp để tháo bỏ khúc mắc. Nếu nguyên nhân ở chính bản thân mình thì hãy kiên nhẫn để thích nghi tốt hơn với công việc mình đã chọn. 

Cần lên kế hoạch làm việc hợp lý: Khi đã đi làm bạn cần lập bảng công việc sẽ làm trong ngày, đây cũng là cách để người khuyết tật tiết kiệm được thời gian đáng kể khi làm việc trong môi trường công việc mới, giúp bạn nắm rõ các công việc cần làm trong ngày giúp đẩy cao năng suất công việc được giao.

Bạn có biết rằng người khuyết tật làm việc rất khéo léo và tập trung cao. Khi doanh nghiệp tuyển dụng thì đây cũng là một nguồn lao động tích cực. Họ còn đóng góp cho doanh một hình ảnh đẹp, làm cho những nhân viên hay công nhân khác nhìn vào sẽ có được tác động rất tốt cho môi trường làm việc.