ĐỜI SỐNG

TP.HCM: Gần nửa triệu lao động được xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

DDVN • 28-06-2022 • Lượt xem: 239
TP.HCM: Gần nửa triệu lao động được xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Sau gần 2 tháng triển khai xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, đến nay BHXH TP.HCM đã xác nhận được gần nửa triệu lao động của hơn 14.000 doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, tính đến hết ngày 27.6, TP đã xác nhận được 425.027 lao động của 14.297 đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Trong đó đã xác nhận cho 11.630 đơn vị với 405.670 lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và 2.667 đơn vị với 19.357 lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiêp trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: PV

BHXH TP.HCM lưu ý, đối với người lao động đang làm việc theo quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và người lao động quay trở lại thị trường lao động theo quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022. Trong đó, người lao động đang làm việc có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg); còn người lao động quay trở lại thị trường lao động nộp theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính; đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

Trong trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Theo Hồ Quang/1thegioi.vn