ĐỜI SỐNG

Ăn chay - Lựa chọn hay di truyền? 

D.T • 11-10-2023 • Lượt xem: 1477
Ăn chay - Lựa chọn hay di truyền? 

Theo một nghiên cứu mới, việc ăn chay không chỉ là lựa chọn mà còn có thể liên quan đến hệ thống gen của con người. 

Mới đây, nghiên cứu được công bố trên PLOS One cho thấy có bốn gen liên quan đến khả năng tuân thủ lối sống ăn chay của một người. Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Nabeel Yaseen, giáo sư danh dự về bệnh lý tại Đại học Northwestern, cho biết: "Vào thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc ăn chay và một số người có thể có gen phù hợp hơn với chế độ ăn chay so với những người khác". 


Ăn chay có liên quan đến yếu tố di truyền. 

Thêm vào đó, Yaseen cho biết ngoài các tập quán tôn giáo và văn hóa, sức khỏe, đạo đức và môi trường đều là những yếu tố thúc đẩy mọi người giảm hoặc loại bỏ việc tiêu thụ thịt - nhưng họ không phải lúc nào cũng thành công. Ông nói: "Một tỷ lệ lớn những người tự nhận mình là người ăn chay thực sự cho biết rằng họ đã tiêu thụ các sản phẩm thịt khi trả lời các bảng câu hỏi chi tiết. Điều này cho thấy rằng nhiều người muốn ăn chay không thể làm như vậy, và dữ liệu của chúng tôi cho thấy di truyền là ít nhất một phần của lý do". Được biết, nghiên cứu này không thể xác định ai sẽ hoặc sẽ không có xu hướng di truyền ăn chay, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng các công việc trong tương lai sẽ giải quyết vấn đề đó.

Tiến sĩ José Ordovás, giám đốc dinh dưỡng và gen, đồng thời là giáo sư về dinh dưỡng và di truyền tại Đại học Tufts ở Massachusetts, cho biết điều đó có thể dẫn đến thông tin sức khỏe tốt hơn trong tương lai. Ordovás không tham gia vào nghiên cứu. "Nghiên cứu này nhấn mạnh mối liên hệ phức tạp giữa gen và các lựa chọn chế độ ăn uống của chúng ta, cho thấy rằng trong tương lai, chúng ta có thể đưa ra các khuyến nghị về chế độ ăn uống cá nhân hóa hơn dựa trên khuynh hướng di truyền", ông đưa ra quan điểm. 


Việc ăn chay có mối liên hệ với quá trình trao đổi chất và chức năng não. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Biobank Vương quốc Anh, một cơ sở dữ liệu y sinh học lớn và nguồn tài nguyên nghiên cứu theo dõi mọi người trong thời gian dài. Theo nghiên cứu, hơn 5.000 người ăn chay thuần túy, được định nghĩa là những người không ăn bất kỳ loại thịt động vật nào trong năm qua, được so sánh với hơn 300.000 người trong nhóm có ăn thịt. Các nhà nghiên cứu đã xác định được ba gen được nhận dạng rõ ràng và 31 gen khác được xác định là có khả năng liên quan đến việc ăn chay. Trong một phân tích di truyền, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người ăn chay có nhiều khả năng có những biến thể khác nhau của những gen này hơn những người không ăn chay. Lý do có thể nằm ở cách mỗi người xử lý lipid hoặc chất béo khác nhau.

Yaseen cho biết, một số gen mà nghiên cứu phát hiện có liên quan đến việc ăn chay có mối liên hệ với quá trình chuyển hóa lipid. Ông nói thêm rằng thực vật và thịt khác nhau về độ phức tạp của lipid, vì vậy có thể một số người về mặt di truyền cần một số lipid do thịt cung cấp. "Chúng tôi suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự khác biệt di truyền trong quá trình chuyển hóa lipid và nó ảnh hưởng đến chức năng não như thế nào, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để kiểm tra giả thuyết này", ông chia sẻ. 


Việc ăn chay có liên quan đến yếu tố di truyền hay không vẫn đang được nghiên cứu và làm rõ. 

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn có những hạn chế. Tất cả những người tham gia phân tích đều là người da trắng, Yaseen cho biết đã giữ mẫu đồng nhất để tránh các hoạt động văn hóa làm ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng điều đó cũng khiến dữ liệu không thể áp dụng được cho toàn bộ dân số. Ông nói: "Mặc dù nghiên cứu này có thể không đưa ra câu trả lời dứt khoát nhưng đây là một cái nhìn quan trọng về dinh dưỡng. Nghiên cứu này làm sáng tỏ một lĩnh vực nghiên cứu tương đối ít được khám phá: di truyền đằng sau sở thích ăn kiêng. Mối liên hệ giữa các biến thể di truyền với việc ăn chay lâu dài gợi ý cơ sở sinh học cho sự lựa chọn chế độ ăn uống này, ngoài lý do văn hóa, đạo đức hoặc môi trường"

Nguồn: CNN.com