Duyên Dáng Việt Nam

Bầu cử Mỹ: Nhiều tín hiệu bất lợi cho Trump tại các bang phải thắng

DDVN • 06-11-2020 • Lượt xem: 418
Bầu cử Mỹ: Nhiều tín hiệu bất lợi cho Trump tại các bang phải thắng

Có quá nhiều tín hiệu bất lợi cho Trump tại các bang phải thắng như Georgia, Pennsylvania trong lúc tình hình không khả quan ở Arizona, Nevada.

Bang sắp tới có thể công bố kết quả sớm nhất là Georgia (16 phiếu đại cử tri). Lúc này, việc kiểm phiếu đã hoàn thành được 99%, tức là còn 1 % hay khoảng 50.000 phiếu chưa kiểm. Khoảng cách Trump dẫn Biden ở Georgia lúc này chỉ hơn 9.000 phiếu.

Bình thường, đây là khoảng cách khá an toàn nhưng số phiếu chưa kiểm là ở vùng ven Atlanta, nơi các cử tri thường bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Tại một bang chiến trường khác là Pennsylvania (20 đại cử tri), ông Trump đang dẫn hơn 90.000 phiếu so với Biden. Nhưng trong hơn 10% phiếu chưa kiểm lại chủ yếu ở các vùng quanh Philadelphia thường có truyền thống nghiêng về phe Dân chủ thì ông Trump vẫn còn nhiều bất an.

Tình hình tương tự tại Bắc Carolina (15 đại cử tri) khi ông Trump dẫn 80.000 phiếu nhưng vẫn còn hơn 5% phiếu muộn đang kiểm. Cho dù thắng tại cả 3 bang kể trên thì đó mới chỉ là điều kiện cần dành cho ông Trump vì khi đó, ông mới có 265 phiếu đại cử tri. Điều kiện đủ cho ông Trump vượt qua Biden là phải thắng thêm 1 trong 2 bang Nevada và Arizona.

Vào lúc này, Fox News vẫn tính Arizona là bang đã xác định phần thắng cho Biden trong khi CNN thì chưa kết luận tình trạng tại đây. Nhưng số liệu của CNN và Fox thì không lệch nhiều khi cùng đưa con số Biden đang hơn Trump đến gần 70.000 phiếu phổ thông tại đây. Chỉ khác là Fox cho rằng đã kiểm 88% phiếu trong khi CNN cho rằng mới 86% phiếu được kiểm. Trong khoảng hơn 300.000 phiếu chưa kiểm thì khoảng cách bị dẫn 70.000 phiếu tại Arizona là quá khó cho Trump.

Nếu thua ở Arizona thì Trump sẽ phải trông chờ kết quả ở bang Nevada (6 đại cử tri). Nhưng bang này đang hình thành xu thế bất lợi cho Trump. Vào hôm qua, khi phiếu được kiểm 75% thì Biden dẫn Trump 8.000 phiếu. Rạng sáng nay, số phiếu được kiểm thành gần 90% thì Trump bị dẫn thành 12.000 phiếu. Trong khoảng hơn 120.000 phiếu chưa kiểm thì con số 12.000 phiếu này quá khó cho Trump khi các phiếu kiểm muộn thường nghiêng về Biden.

Theo MTG