Quê hương là gì hở mẹ

Chuyên mục “Quê hương là gì hở mẹ?” (Phần 2) | Giọng đọc: Thu Trà

Nội dung: fb Van Thanh Nong

Đàn Tranh: NSƯT Hải Phượng

Ảnh: Nguyễn Vũ Phước

Nhạc : Làng Tôi (Chung Quân)

Bình luận

Video Đang Hot

Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 25) | Còn thương tiếng vịt kêu chiều