TV Show

Lạ lùng cảnh cá chống lại rắn lớn định nuốt chửng mình

Gia Hân • 08-01-2018 • Lượt xem: 925
Lạ lùng cảnh cá chống lại rắn lớn định nuốt chửng mình

Đoạn phim ghi lại cảnh chiến đấu kỳ quái giữa cá và rắn được chia sẻ trên trang Storytrender.