ĐỜI SỐNG

Nghiên cứu gây kinh ngạc về sự xuất hiện của loài gián trên trái đất

Quỳnh Phương • 27-07-2022 • Lượt xem: 280
Nghiên cứu gây kinh ngạc về sự xuất hiện của loài gián trên trái đất

Loài gián đã chiếm đóng trái đất từ ​​rất lâu trước khi con người xuất hiện lần đầu tiên. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu mới nhất về bộ gen để có được thông tin chi tiết nhất về lịch sử tiến hóa của chúng.

Được trang bị một lượng lớn thông tin về hệ gen, một nhóm các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Thomas Bourguignon, hiện là giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, đã tiến hành xác định niên đại phân tử đầu tiên để có được bức tranh rõ ràng nhất về lịch sử địa lý sinh học của loài gián.

Họ đã truy ngược lại các mốc thời gian tiến hóa quan trọng của loài gián - tất cả các cách trở lại gần 300 triệu năm trước khi khối lượng Trái đất được tổ chức thành siêu lục địa Pangea.

Hồ sơ hóa thạch về loài gián này cho thấy rằng hầu hết các họ còn tồn tại đã tiến hóa trong quá trình tan rã của Pangea (bắt đầu ~ 200 Ma) và trước khi bắt đầu tách lục địa trong Gondwana (~ 135 Ma).

Bourguignon cho biết: “Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng các họ gián còn tồn tại đã tiến hóa trong khoảng thời gian lên đến 180 triệu năm. Thông qua việc tái tạo lại sự phân bố tổ tiên của gián bằng cách sử dụng các phân bố đã biết của các chi còn tồn tại được lấy mẫu trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự phân chia lục địa đã có những tác động quan trọng đến địa sinh học của loài gián".

Để làm như vậy, họ ước tính thời gian phân kỳ của tất cả các họ gián còn sống, dựa trên bộ gen ty thể hoàn chỉnh của 119 loài gián (và để giúp xác định niên đại phân tử của chúng, so với 13 con mối, 7 con bọ ngựa và nhiều nhóm ngoài khác).

Ước tính của họ chỉ ra rằng tổ tiên chung cuối cùng của loài gián xuất hiện sớm hơn nhiều so với bằng chứng hóa thạch, khoảng 235 triệu năm trước. Đây là khoảng 95 triệu năm trước khi xuất hiện những hóa thạch đầu tiên được cho là của gián hiện đại trong kỷ Phấn trắng, khoảng 140 triệu năm trước và trước khi Pangea tan rã.

Vì gián không thể bay xa và phần lớn sẽ bị ràng buộc trên mặt đất, một trong những khía cạnh hấp dẫn hơn của nghiên cứu là so sánh thời gian phân kỳ của gián với lịch sử địa chất của Trái đất.

Các tác giả suy đoán rằng, giống như cưỡi một chiếc bè, gián lan đến mọi nơi trên địa cầu thông qua địa chấn lục địa trôi dạt xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ Pangea. Điều này được minh họa bởi nhiều dòng giống gián chị em, đã khác nhau từ trước khi Gondwana tan rã, và đa dạng hóa trên các mảng lục địa tương ứng của chúng. Tuy nhiên, ngoài ra, trong các dòng gián trẻ hơn, họ đã tìm thấy bằng chứng về sự phân tán xuyên đại dương ở các vùng gần Australia và Indo-Malaysia.

Bourguignon cho biết: “Chúng tôi tin rằng kết quả của chúng tôi chỉ ra một vai trò quan trọng đối với “nạn nhân” (trôi dạt lục địa) trong việc xác định sự phân bố toàn cầu của gián. "Trên phạm vi toàn cầu, mẫu hóa thạch cũng đồng ý với giả thuyết của chúng tôi."

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trôi dạt lục địa trong việc định hình sự phân bố côn trùng hiện đại, và sẽ cung cấp một khuôn khổ mới cho nghiên cứu địa lý sinh học gián trong tương lai.

Theo Sciencedaily