Khám phá

Người thông minh thường khó hạnh phúc

Anh Kiệt • 04-04-2018 • Lượt xem: 541
Người thông minh thường khó hạnh phúc

Hạnh phúc là thứ gì đó rất khó định nghĩa. Hạnh phúc với người có IQ cao thường ở đâu đó xa lắm, khó nắm bắt hơn bởi nhiều lý do. Người ta đã nghiên cứu và nhận thấy rằng có nhiều nguyên nhân để những người thông minh khó cảm thấy hạnh phúc như người khác.

 

1. Họ thường suy diễn vấn đề và phân tích quá mức.

2. Họ đòi hỏi bản thân và người khác quá nhiều.

3. Họ không cần thiết những mối quan hệ gần gũi, sống lạnh nhạt.

4. Do làm việc nhiều, ôm đồm nhiều tham vọng, tâm lý họ gặp quá nhiều vấn đề không ổn.

5. Họ luôn tìm cách đáp ứng đòi hỏi của người khác.

6. Họ phải chịu đựng quá nhiều áp lực.

7. Họ chỉ thích được yên thân và thấy thoải mái với điều đó.