ĐỜI SỐNG

TP.HCM xây dựng tầm nhìn chiến lược dữ liệu

DDVN • 30-08-2022 • Lượt xem: 250
TP.HCM xây dựng tầm nhìn chiến lược dữ liệu

TP.HCM xác định tầm nhìn, mục tiêu chuyển đổi số khi đến năm 2030 TP sẽ trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động bộ máy chính quyền số, doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Ngày 30.8, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng tầm nhìn chiến lược dữ liệu của TP.HCM”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về kế hoạch phát triển TP và kế hoạch triển khai chuyển đổi số của TP; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và chia sẻ dữ liệu…

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc sở Võ Thị Trung Trinh cho hay hội thảo là cơ hội để TP lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia về những chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy phát triển chuyển đổi số nói chung và công tác quản trị dữ liệu nói riêng.

Đây cũng là dịp ghi nhận những yêu cầu, kỳ vọng về sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản trị của lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện, các hiệp hội, doanh nghiệp nhà nước; qua đó có thể hoàn thiện chiến lược quản trị dữ liệu, xác định đúng mức độ ưu tiên, xây dựng được lộ trình, kế hoạch triển khai các hạng mục, dự án về tạo lập và khai thác dữ liệu phù hợp, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số của TP.

Sở Thông tin - Truyền thông đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng Chiến lược quản trị dữ liệu của TP. Chiến lược sẽ xác định tầm nhìn, các mục tiêu cụ thể, lĩnh vực ưu tiên, lộ trình, kế hoạch triển khai các dự án, hạng mục số hóa, tạo lập và khai thác dữ liệu phục vụ nhu cầu quản trị của TP.

Sở và Ngân hàng Thế giới đã phối hợp hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, nhu cầu sử dụng dữ liệu của các cơ quan nhà nước TP, tập trung vào 3 nhóm dữ liệu: không gian phục vụ quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; những liên quan đến thông tin của người dân; phát triển kinh tế, tài chính.

Ông Tan Kim Leng, chuyên gia Ngân hàng Thế giới cho biết phạm vi của chiến lược và quản trị dữ liệu gồm cung cấp các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhóm công tác quản trị dữ liệu của TP.HCM áp dụng phương pháp quản lý dữ liệu tổng thể; hỗ trợ xây dựng và áp dụng một khung kiến trúc dữ liệu cho toàn bộ chính quyền TP.

Theo ông Tan Kim Leng, các động lực của việc thay đổi là công nghệ, sự kết nối, toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở công nghệ. Mục tiêu của chuyển đổi số là nắm bắt văn hóa đổi mới, tạo tầm nhìn về một tương lai khác, khai thác, khám phá các thay đổi về mặt công nghệ, năng lực cạnh tranh, nhu cầu và hành vi của các bên liên quan.

Yêu cầu về dịch vụ trong chuyển đổi số là hiểu rõ nhu cầu và quản lý kỳ vọng của khách hàng. Từ đó, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, đảm bảo sự hợp lý và tối ưu hóa các quy trình để đạt được sự cải tiến thông qua đo lường hiệu suất về dịch vụ, thời gian, chất lượng và chi phí.

Năm 2022, TP.HCM thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn (big data), nhất là dữ liệu về dân cư, quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở… phục vụ hoạt động, vận hành công tác quản trị TP và đời sống nhân dân.

Mục tiêu cơ bản là đến năm 2025, số hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức 3-4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên, tối thiếu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Mọi thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu TP.

Hiện nay TP.HCM đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu để kết nối chính thức nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia về kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM.

Theo Tú Viên/1thegioi.vn