VĂN HÓA

Rục rịch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

Khanh Khanh • 22-03-2023 • Lượt xem: 1392
Rục rịch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”. Đây là lần tổ chức mới nhất kể từ tháng 4 năm 2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, thực hiện theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm phát động và tạo sự hưởng ứng sâu sắc, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ đó góp phần duy trì những giá trị đạo đức, tinh thần truyền thống hiếu học của dân tộc đến các cơ quan, đơn vị, toàn ngành trong xã hội.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023. Các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể, hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, các cấp cơ sở, các địa phương, thư viện công cộng, lực lượng an ninh, quốc phòng cần bám sát nội dung triển khai tại Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc. 

Lễ khai mạc cũng như các chuỗi hoạt động chào mừng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp tổ chức với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc, các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Các hoạt động tổ chức tại trường học sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Các bộ Công an, Quốc phòng tổ chức các hoạt động trong lực lượng an ninh, quốc phòng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Các hoạt động trong hệ thống tổ chức Hội các cấp sẽ do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm. Ngoài ra cơ quan báo chí, thông tin sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng các chuyên mục đầu sách, giới thiệu các mô hình điển hình trong văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo chuyên ngành tổ chức các hoạt động gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của sinh viên. Các cơ sở in, cơ sở phát hành, các nhà xuất bản chủ động tổ chức các tuần lễ sách nhằm tri ân khách hàng. Chủ động kết nối với các kênh phát hành trực tuyến và sàn thương mại điện tử để tăng khả năng quảng bá, giúp sách tiếp cận dễ dàng đến với mọi người.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 được mong đợi tổ chức với các hoạt động truyền thống kết hợp với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử trong xu hướng đa dạng, phong phú và hiện đại. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 2 từ trung ương tới các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương nhằm đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng. Đồng thời đẩy mạnh các công tác tổ chức văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, có điều kiện khó khăn nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách hiệu quả.

Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 sẽ được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 01/5/2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp. 

Trước ngày 20/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể Trung ương gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp và trình lên Thủ tướng Chính phủ sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.