Duyên Dáng Việt Nam

Thái Nguyên sẽ có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngọc Hùng • 18-01-2021 • Lượt xem: 897
Thái Nguyên sẽ có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Việt Nam là nước có thế mạnh về nông nghiệp, song, đa phần những sản phẩm nông sản đến từ sản xuất truyền thống. Mấy năm gần đây, một số địa phương đã chủ động đưa nông nghiệp theo hướng công nghệ cao như Lâm Đồng, TPHCM và đã nâng cao được giá trị trên một héc ta so với trước đây. Vì thế, Thái Nguyên cũng đang muốn đi theo hướng làm nông nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực như trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ ngành nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiệm vụ thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước thực hiện hoạt động chuyên môn, là nơi để liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây cũng là nơi đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh, vùng và cả nước. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên sẽ là địa chỉ tin cậy để tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong Quyết định số 70/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Khu nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh này đạt 14.024 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản phẩm thu về từ 1 ha đất nông nghiệp là 110 triệu đồng.

Thế nào là ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp?

Theo quyết định về Dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ có các tiêu chí như sau, thứ nhất, công nghệ ứng dụng trong dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định pháp luật hiện hành.

Thứ hai, sản phẩm được tạo ra của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm.

Thứ ba là được cấp chứng nhận hoặc cam kết công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo một trong các tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, GAP, GMP hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

Cuối cùng, dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, còn trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.