SỰ KIỆN

Website của chùa Ba Vàng tạm dừng hoạt động

Sky • 25-03-2019 • Lượt xem: 3527
Website của chùa Ba Vàng tạm dừng hoạt động

Website của chùa Ba Vàng phải tạm dừng sau khi Quang Ninh kiểm tra phát hiện trang này chưa  đăng ký với cơ quan chức năng.

Ngoài website chùa Ba Vàng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu dừng hoạt động các trang thông tin cá nhân của đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến.

Hiện, website chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến đều đã tạm dừng, không truy cập được.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh xác nhận đơn vị này đã yêu cầu chùa Ba Vàng phải dừng hoạt động website. 

Trước đó, những website này được sử dụng để truyền tải rất nhiều bài viết, video nói về chuyện tâm linh, vong báo oán cùng pháp thỉnh "oan gia trái chủ" mà chùa Ba Vàng thực hiện.

Trên website chùa Ba Vàng còn công khai số tài khoản ngân hàng, hướng dẫn Phật tử ở xa cách thức "cúng dường" cũng như để lại thông tin để nhà chùa tiện hỗ trợ việc tâm linh.