SỰ KIỆN

Chính phủ dự kiến vay hơn 624.000 tỉ đồng trong năm nay

Tuyết Nhung • 08-06-2021 • Lượt xem: 180
Chính phủ dự kiến vay hơn 624.000 tỉ đồng trong năm nay

Năm 2021, Chính phủ dự kiến vay 624.221 tỉ đồng và trả nợ 394.506 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021. Theo đó, từ nay đến năm 2023, Chính phủ dự kiến vay khoảng 1,738 triệu tỉ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1,6 triệu tỉ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỉ đồng.

Năm 2021, Chính phủ dự kiến vay 624.221 tỉ đồng, trong khoản này có vay trong nước là 527.357 tỉ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỉ đồng. rong đó, vay cho cân đối ngân sách trung ương 579.772 tỉ đồng (vay để bù đắp bội chi 318.870 tỉ đồng, vay để trả nợ gốc 260.902 tỉ đồng) và vay về cho vay lại 44.449 tỉ đồng.

Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ năm nay theo kế hoạch sẽ là 394.506 tỉ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỉ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 28.282 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ, chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Chính phủ sẽ hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước cũng như vay nước ngoài, hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hằng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước.

Tính đến hết năm 2020, nợ công quốc gia tương đương 55,3% GDP của nền kinh tế, trong đó nợ nước ngoài chiếm 47,3% GDP.

Theo 1thegioi.vn