SỰ KIỆN

ECUE tìm kiếm những Đối thoại về khuôn mẫu giới

Tự Phong • 06-05-2021 • Lượt xem: 464
ECUE tìm kiếm những Đối thoại về khuôn mẫu giới

ECUE và VGEM với sự tài trợ của chương trình Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc kêu gọi các cá nhân và tổ chức cộng đồng tham gia một chương trình đặc biệt nhằm thúc đẩy đối thoại trong xã hội về khuôn mẫu giới. Đối thoại có thể được thực hiện trong không gian gia đình giữa các thế hệ, trong không gian học tập giữa sinh viên và giảng viên, trong không gian làm việc giữa nhân viên và lãnh đạo. 

VGEM tên viết tắt của Vietnam Gender Equality Movement là chuỗi hoạt động thúc đẩy quyền bình đẳng giới tại Việt Nam.

 Các đối thoại nhằm nhận ra các khuôn mẫu giới và ảnh hưởng của chúng đến từng cá nhân và quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nhưng quan trọng hơn, đối thoại nhằm giúp mọi người cùng nhau điều chỉnh để các khuôn mẫu giới không phải là những vòng kim cô trói buộc hoặc công cụ tước đi tự do cá nhân, tạo ra bất bình đẳng hoặc bất công cho mỗi bên.

Mọi đối tượng đều có thể tham gia đối thoại về khuôn mẫu giới, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích đối thoại giữa người lao động và các nhà quản lý, giữa thanh niên/sinh viên với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc giữa thanh niên/sinh viên với các nhà hoạch định chính sách vì hiện nay các đối thoại này ít có cơ hội được thực hiện.

Vì khuôn mẫu giới tồn tại ở khắp nơi nên chúng tôi không giới hạn chủ đề thảo luận. Bạn có thể chọn đối thoại về khuôn mẫu giới trong gia đình, tình yêu, thể thao, môi trường, tiêu dùng, truyền thông, đô thị, di cư. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các đối thoại về khuôn mẫu giới trong lựa chọn nghề nghiệp, kinh doanh có trách nhiệm (CRS), nghiên cứ khoa học, STEM hoặc công nghệ, AI, cơ khí vì các chủ đề này ít khi được nói đến.

Quỹ sáng kiến nhỏ có thể cung cấp đến 70 triệu đồng cho một sáng kiến và các hỗ trợ kỹ thuật nếu cần để thiết kế và thực hiện các hoạt động thúc đẩy đối thoại về khuôn mẫu giới. Trong trường hợp bạn có ý tưởng hay, sáng tạo và có ảnh hưởng xã hội lớn chúng tôi sẵn sàng thảo luận để đáp ứng nhu cầu nguồn lực của bạn.

Ban tổ chức bắt đầu nhận sáng kiến ngay từ ngày 15/5 và không có thời hạn cuối cùng. Chương trình sẽ nhận và xét tài trợ cho đến khi hết quỹ, vì vậy nếu bạn có ý tưởng hay thì hãy gửi ngay cho chúng tôi để triển khai sớm nhất có thể.

Mọi câu hỏi hoặc đề xuất sáng kiến đối thoại về khuôn mẫu giới xin được gửi cho chị Nguyễn Minh Huyền tại địa chỉ email nguyenminhhuyen@ecue.vn hoặc số điện thoại 03593740993.