Duyên Dáng Việt Nam

Gỡ sạch tóc rối trong cống bằng một chai nhựa

L.P • 18-04-2018 • Lượt xem: 1260
Gỡ sạch tóc rối trong cống bằng một chai nhựa

Tất cả chỉ có thể giải quyết trong 10s là mọi tóc rối vướng trong nắp cống nhà tắm sẽ được lấy ra hết.

Dùng kéo cắt rời phần đáy chai.  

Cắt chai thành dây xoắn ốc, bán kính dây khoảng 1cm là hợp lý.  

Cắt cho tới khi được như thế này.

Cuốn phần chai nhựa quanh một que dài nhỏ, khoảng cách mỗi mối cuộn từ 2-3 cm.  

Và đây là kết quả, tất cả tóc rối đã được lấy lên sạch sẽ.