Phát hành

Hà Nội xưa qua mắt nhìn của một bác sĩ quân y Pháp

Châu Anh • 06-05-2020 • Lượt xem: 398
Hà Nội xưa qua mắt nhìn của một bác sĩ quân y Pháp

Đây là một tư liệu hình ảnh, tranh vẽ quý giá của bác sĩ Charles-Édouard Hocquard - người pháp khi ông có chuyến công tác tại miền Bắc Việt Nam những năm thế kỷ 19. Charles-Édouard Hocquard đã viết lại những điều tai nghe, mắt thấy bằng một tinh thần phiêu lưu, đầy khám phá.
 

Tác giả đã chụp lại những bức ảnh và sưu tầm tranh khắc về cuộc sống ở Việt Nam trong thời gian ở đây 1884-1886. Tác giả từng có loạt ký sự về hành trình miền Bắc Việt Nam và đăng trên Le Tour du Monde. Nhan để của ký sự này là Ba mươi tháng ở Bắc Kỳ. 

Trong ký sự này, tác giả chia làm 5 phần, kéo dài từ 1889 - 1892. Toàn bộ tác phẩm có 229 tranh khắc, bản đồ Việt Nam. Trong hình là một phụ nữ Hà Nội xưa.

Hình ảnh các bồi phục vụ cho người Pháp ở Bắc Kỳ.

Một phụ nữ Hà Nội với chiếc nón ba tầm.

Luôn quan sát, tường thuật là đời sống nơi xứ người bằng sự tỷ mỉ, Charles-Édouard Hocquard đã đem tới sự chân thực trong từng tác phẩm.

Một người thợ cạo đang làm việc

Làm việc...và hình ảnh con người luôn chiếm vị trí  trung tâm trong cuốn ký sự hình ảnh của tác giả.

Một ban nhạc thời đó.