ĐỜI SỐNG

Quảng Ninh, Phú Quốc được đầu tư để trở thành trung tâm du lịch biển

Tự Phong • 22-11-2020 • Lượt xem: 358
Quảng Ninh, Phú Quốc được đầu tư để trở thành trung tâm du lịch biển

Để Việt Nam tiếp tục là điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có những chiến lược để phát triển du lịch theo hướng đa dạng, mang bản sắc vùng miền, trong đó, lấy Quảng Ninh, Phú Quốc làm đầu tàu để phát triển du lịch biển.

Đó là những nội dung quan trọng có trong Quyết định số 3367/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành.  

Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2025, ngành du lịch sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch biển, phát triển các sản phẩm du lịch biển gắn với phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc sắc của các vùng ven biển và hải đảo.

 

Cùng với đó là phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao ở một số địa bàn trọng điểm, chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch sinh thái biển, đảo, các tuyến du lịch ra đảo trung bờ, xa bờ và các chính sách liên quan khác tạo sự phát triển đột phá cho du lịch biển; phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tuyến đường ven biển để đẩy mạnh phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng, công viên biển, đô thị ven biển, tạo sản phẩm du lịch biển đặc sắc.

 

Trong quyết định này Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng có kế hoạch xây dựng nguồn lực du lịch tại chổ khi phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và tỉnh, thành phố có biển xây dựng cơ chế chính sách thuận lợi để người dân ven biển chuyển đổi nghề, trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở các địa bàn có lợi thế về phát triển du lịch các tỉnh ven biển. Đi liền với đó là tổ chức các lễ hội tôn vinh văn hóa biển, ẩm thực biển, tạo sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

 

Sau khi tạo được một cơ sở nền tảng cho phát triển du lịch biển, giai đoạn 2026 – 2030 ngành du lịch tiếp tục xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch biển đẳng cấp quốc tế; đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kết nối với các tuyến du lịch quốc tế. Trong đó, phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới; xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế...

 

Cũng trong chiến lược nói trên, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố có biển thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch cho các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch ven biển, hải đảo, hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao, các loại hình du lịch sinh thái, thám hiểm khoa học, du lịch cộng đồng, thí điểm tổ chức các tuyến du lịch ra các đảo gần, trung, xa bờ...