Duyên Dáng Việt Nam

Quỹ Sáng Kiến tìm kiếm dự án Thanh niên Hành động vì Khí hậu

Vũ Hạ • 18-12-2020 • Lượt xem: 6320
Quỹ Sáng Kiến tìm kiếm dự án Thanh niên Hành động vì Khí hậu

Nhằm hỗ trợ các sáng kiến về khí hậu và ô nhiễm không khí, Live & Learn và Mạng lưới Thế Hệ Xanh đồng hành cùng Hội Đồng Anh Việt Nam khởi động Quỹ sáng kiến “Thanh niên hành động vì khí hậu”. Qua đó các bạn trẻ năng động trên khắp Việt Nam sẽ cùng nhau thực hiện các hành động về biến đổi khí hậu, thay đổi từ cá nhân, gia đình tới góp ý vào các chính sách môi trường.

Đây cũng là hoạt động Hướng đến Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu - COP 26 diễn ra tại Glasgow, Vương Quốc Anh từ ngày 1 đến 12/11/ 2021.

Công dân 16 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi trên), đang sinh sống tại Việt Nam. Các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học chịu ảnh hưởng của Covid-19. Có ý tưởng, sáng kiến thực hiện dự án xã hội, dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến các vấn đề về biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí tại trường học, cộng đồng địa phương.

Thời gian Quỹ tiếp nhận đề xuất đến 31/12/2020. Đối tượng của sáng kiến được đề xuất và thực hiện bởi trường học, nhóm thanh niên, cộng đồng, nhóm nghiên cứu khoa học trẻ. Còn nội dung đề xuất tập trung vào chủ đề Biến đổi khí hậu và Ô nhiễm không khí, bao gồm hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/thay đổi hành vi, các giải pháp xanh cho cộng đồng, các nghiên cứu khoa học....

Nguồn kinh phí tài trợ lên đến 30 triệu đồng/dự án. Bạn đọc có thể xem thông tin chi tiết tại đây