SỰ KIỆN

Quỹ vắc xin hiện có 4.197 tỉ đồng, còn 3.251 tỉ đã cam kết nhưng chưa chuyển

Tuyết Nhung • 09-06-2021 • Lượt xem: 123
Quỹ vắc xin hiện có 4.197 tỉ đồng, còn 3.251 tỉ đã cam kết nhưng chưa chuyển

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, tính đến thời điểm 11 giờ ngày 9.6, Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 đã nhận được số tiền ủng hộ 4.197 tỉ đồng (gồm cả ngoại tệ quy đổi). Số tiền ủng hộ đã cam kết nhưng chưa chuyển vào tài khoản là 3.251,78 tỉ đồng.


Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 đã nhận được số tiền ủng hộ 4.197 tỉ đồng - Ảnh: Tuyết Nhung

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền đồng, USD, EUR tại Sở Giao dịch (Kho bạc Nhà nước) và 3 ngân hàng thương mại. Cụ thể: Ngày 28.5.2021: Sở Giao dịch mở 3 tài khoản: 37610909886691999 (VNĐ), 37610909886991999 (USD), 37610909878691999 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội mở 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VNĐ), 21110371116868 (USD), 21110142996868 (EUR).

Ngày 4.6.2021: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch mở 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VNĐ), 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Ngày 5.6.2021: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank) mở 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VNĐ), 686868 (USD) và 686868 (EUR).

Hằng ngày, Ban Quản lý quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho quỹ.

Liên quan đến vấn đề bổ sung nguồn tiền phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ mới đây đã thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn tiền phòng chống dịch COVID-19.

Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30.6.2021 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu) và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ chiến lược vắc xin...

Theo 1thegioi.vn