Duyên Dáng Việt Nam

Ra mắt sách tư liệu về ngành hàng hải Việt Nam

Đan • 07-10-2018 • Lượt xem: 1349
Ra mắt sách tư liệu về ngành hàng hải Việt Nam

Sách về hàng hải, thuyền bè Việt Nam của Pierre Paris lần đầu được dịch sang tiếng Việt sau hơn 75 năm ấn bản tiếng Pháp ra mắt.

Phác thảo dân tộc hàng hải Việt Nam do Pierre Paris - thành viên Viện Viễn Đông Bác Cổ - biên soạn. Trong sách, các thuật ngữ hàng hải, các địa danh, tên người, tên thuyền được sắp xếp theo thứ tự để bạn đọc tra cứu.

Tác phẩm này được chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Pháp theo bản in lần thứ hai tại Rotterdam (Hà Lan) và bản in lần thứ nhất từng ra mắt năm 1942. Bản dịch tiếng Việt do kỹ sư đóng tàu Đỗ Thái Bình thực hiện.

Pierre Paris dành một chương để cung cấp những dữ liệu lịch sử liên quan đến thuyền bè Việt Nam mà hiện nay nhiều loại đã không còn. Sách cũng đề cập mối tương quan giữa thuyền bè Việt Nam và thuyền bè các nước trong khu vực.

C. Nooteboom - nhà dân tộc học Hà Lan, người biên tập sách - nhận xét: tác phẩm mở ra một lĩnh vực hầu như chưa được khám phá. "Riêng vị trí địa lý của cuốn sách đã nói lên sự đúng đắn cần thiết phải tái bản nó", ông cho biết. 

NXB Văn hóa - Văn nghệ (đơn vị phát hành) cho biết các tài liệu về nghiên cứu và phát triển hàng hải ở Việt Nam còn ít ỏi, chủ yếu thiên về kỹ thuật, dù lĩnh vực này ngày càng được chú trọng. Việc chuyển ngữ ấn phẩm nhằm góp phần bổ sung các kiến thức nền tảng cần thiết.

Tag: