Duyên Dáng Việt Nam

Sắp tới nếu không phân loại rác thải sẽ không được thu gom

Hoa Hà • 31-10-2020 • Lượt xem: 952
Sắp tới nếu không phân loại rác thải sẽ không được thu gom

Người dân không phân loại rác sinh hoạt sẽ bị từ chối thu gom, đây là một trong những vấn đề được thảo luận trực tuyến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về một số nội dung khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) diễn ra vào sáng ngày 24/10/2020.

Trong kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu tham dự cũng thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về vấn đề phân loại, thu gom rác sinh hoạt. Một số nội dung quan trọng mà DDVN muốn gửi tới bạn đọc như sau:

Phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 loại

Có 2 điểm đáng lưu ý trong dự thảo, đó là quy định việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phí mà người dân phải trả cho từng chủng loại rác để đảm bảo tính khả thi. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 76 dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được đựng trong các bao bì riêng và phân loại thành 3 loại cơ bản căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

▪ Loại 1: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Loại chất thải này sẽ được chuyển giao cho các tổ chức, đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Đối với nhóm này, nếu như phân loại đúng theo quy định thì người dân không phải trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

▪  Nhóm 2: Chất thải thực phẩm

Nhóm chất thải thực phẩm nếu xét thấy đủ điều kiện có thể sử dụng chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

▪  Nhóm 3: Chất thải rắn sinh hoạt khác

Với nhóm rác thải này UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quyết định việc phân loại cụ thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, ông Phan Xuân Dũng cho biết: Hộ gia đình, cá nhân phải có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Việc tính giá cho hộ gia đình, cá nhân trong việc thu gom, vận chuyển rác thải sẽ được căn cứ vào lượng và loại chất thải phát sinh, phù hợp với quy tắc định giá của Nhà nước.


Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội

Người dân sẽ không được thu gom rác thải nếu không phân loại

Điểm quan trọng mà người dân cần lưu ý là tại điều 78 của dự thảo Luật còn quy định: đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại và không sử dụng bao bì đúng quy định.

Đối với những trường hợp sai phạm sẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật trừ trường hợp người dân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác.

Theo đó, lộ trình thực hiện phân loại rác sinh hoạt, chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý được tiến hành chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Cộng đồng mạng nói gì về những quy định này

Trước những thay đổi quan trọng trong dự thảo luật bảo vệ môi trường lần này, trên các trang mạng xã hội, người dân đều có ý kiến tán thành. Quá hợp lý, tuyệt vời quá, quá chuẩn... là những bình luận của cộng đồng mạng về vấn đề này.

Có người còn đưa ra ý kiến rằng hãy phạt thật nặng những trường hợp không phân loại rác đúng theo quy định, hãy cho họ tự mang rác về nhà để chứa.

Cộng đồng mạng còn hi vọng rằng Nhà nước sẽ thực thi thật nghiêm minh Luật để môi trường và cuộc sống của người dân được cải thiện.

Thiết nghĩ rằng việc phân loại rác thải là một vấn đề không mới, ở nước ngoài người dân đã áp dụng từ lâu. Rác được phân loại tại hộ gia đình với những thùng chứa màu sắc khác nhau và họ sẽ bị phạt nặng nếu không phân loại hoặc phân loại không đúng. Chính quyền Trung Quốc còn khuyến khích người dân phân loại rác bằng cách tặng điểm thưởng cho họ, và số điểm thưởng này có thể dùng để đổi lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Vì thế, nên môi trường của nhiều nước trên thế giới luôn xanh – sạch – đẹp. Việt Nam, trước thực trạng môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện những điều luật có ý nghĩa “có lợi” cho môi trường như thế này!