Duyên Dáng Việt Nam

Trà Vinh sẽ xây dựng thương hiệu cho con tôm tỉnh nhà

Ngọc Hùng • 17-12-2020 • Lượt xem: 2020
Trà Vinh sẽ xây dựng thương hiệu cho con tôm tỉnh nhà

Trà Vinh là một tỉnh có thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là con tôm. Vì thế, để tăng giá trị gia tăng, tỉnh Trà Vinh muốn xây dựng thương hiệu cho con tôm của tỉnh dưới tên gọi Tôm Trà Vinh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trà Vinh, việc thực hiện dự án trên nhằm đăng ký bảo hộ, chứng nhận nhãn hiệu “Tôm Trà Vinh” tại Việt Nam, với các sản phẩm tôm giống, tôm sú và tôm thẻ chân trắng (còn sống), tôm càng xanh (còn sống), tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh đông lạnh và tôm khô. Cùng với đó là xây dựng mô hình quản lý và hệ thống văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận Tôm Trà Vinh.

Bước tiếp theo sau khi xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với nhãn hiệu là quảng bá và phát triển sản phẩm Tôm Trà Vinh.

Dự án này sẽ bắt đầu từ năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh và thời gian hoàn thành trong thời hạn 14 tháng.

Thế mạnh của Trà Vinh là có diện tích lớn nuôi nuôi tôm vùng nước mặn và lợ với khoảng 25.000 ha. Tính đến tháng 10/2020, sản lượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng nuôi trong tỉnh Trà Vinh đã thu hoạch đạt 64.400 tấn.

Theo Sở NN&PTNT Trà Vinh, dù không tăng diện tích nuôi, nhưng sản lượng tôm thu hoạch của tỉnh năm nay tăng cao là nhờ tôm thẻ chân trắng được nuôi theo mô hình siêu thâm canh - ứng dụng công nghệ cao nên cho sản lượng gấp 5-10 lần so với mô hình nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh. 

Theo kế hoạch của tỉnh, chiến lược phát triển con tôm trong những năm tới là đi theo hướng tiên tiến, bền vững. Đi liền với đó là mở rộng diện tích ở những địa phương lên mức 28.000 ha trong những năm tới.