Duyên Dáng Việt Nam

Ưu đãi gì cho ba đặc khu kinh tế trong tương lai?

T.B • 27-04-2018 • Lượt xem: 635
Ưu đãi gì cho ba đặc khu kinh tế trong tương lai?

Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế... sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nếu được thành lập.

Bảng Infographic trên VnExpress liệt kê các ưu đãi dành cho đặc khu như sau:

Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.