Duyên Dáng Việt Nam

Vườn quốc gia Núi Chúa đạt 4 sao tiêu chuẩn OCOP 2020

Vũ Hạ • 09-12-2020 • Lượt xem: 714
Vườn quốc gia Núi Chúa đạt 4 sao tiêu chuẩn OCOP 2020

Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận là 1 trong số những đơn vị doanh nghiệp có sản phẩm vừa đạt chất lượng 4 sao và có tiềm năng đạt 5 sao chuẩn OCOP với sản phẩm du lịch Sinh thái Vườn quốc gia Núi Chúa trong tương lai. 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị cho khu vực nông thôn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân gồm doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện.

Buổi trao chứng nhận 4 sao cho Vườn quốc gia Núi Chúa được tổ trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến cung cầu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 do UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức. Ngoài lãnh đạo địa phương và ngành nông nghiệp còn có hơn 100 doanh nghiệp, chuyên gia, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh.

Với việc được chứng nhận 4 sao lần này là tiền đề để Vườn quốc gia Núi Chúa tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến được chứng nhận đạt 5 sao chuẩn OCOP với sản phẩm du lịch Sinh Thái VQH Núi Chúa trong những năm sau.

Cũng trong hội nghị VQG Núi Chúa đã ký kết với công ty du lịch Sài Gòn Asset cùng hợp tác khai thác chuổi giá trị du lịch bền vững bảo tồn được giá trị vật thể và phi vật thể cũng như tạo điều kiện phát triển văn hóa kinh tế địa phương.

Vào ngày 23/10/2020 UBND Ninh Thuận phê duyệt Quyết định số 332/QĐ-UBND và 333/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Núi Chúa đến năm 2030 và Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030.

Mục tiêu chung là bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động thực vật quý hiếm. Về du lịch, tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2025, Vườn quốc gia Núi Chúa sẽ đáp ứng tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030 khu du lịch Vườn quốc gia Núi Chúa trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng Nam trung bộ và cả nước.