VĂN HÓA

Ban hành quy tắc ứng xử nghệ sĩ ‘nhân cái đẹp, dẹp cái xấu’

DDVN • 13-12-2021 • Lượt xem: 142
Ban hành quy tắc ứng xử nghệ sĩ ‘nhân cái đẹp, dẹp cái xấu’

Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ vừa được Bộ VH-TT-DL ban hành để “nhân cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ngày 13.12, Bộ VH-TT-DL ra Quyết định số 3196 ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, mục đích của việc ban hành là “khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.


Nhiều nghệ sĩ đã dính "lùm xùm" liên quan đến việc làm từ thiện

Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ có phạm vi áp dụng: hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia các hoạt động xã hội, báo chí, truyền thông và không gian mạng. Đối tượng áp dụng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Kèm theo quyết định là Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ gồm 3 chương, 11 điều. Tại chương 2 về các quy tắc xứng xử, Bộ VH-TT-DL chia các quy định thành nhiều nhóm.

Theo đó, điều 4 Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ nêu quy tắc ứng xử chung, gồm: đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật. Gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Điều 5 nêu quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp. Trong đó có việc phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; không sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng…

Điều 6 nêu quy tắc ứng xử với đồng nghiệp, trong đó có trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa, tinh hoa nghề nghiệp cho các thế hệ người hoạt động nghệ thuật; tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội…

Đáng chú ý, tại điều 7 của bộ quy tắc quy định nghệ sĩ không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Về quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng, tại điều 8 quy định nghệ sĩ không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Trong quy định tại điều 9 của bộ quy tắc đáng chú ý là yêu cầu công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.

Bên cạnh đó, người hoạt động nghệ thuật tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường...

Theo Trinh Nguyễn/Thanhnien.vn