Hội họa

Đề nghị điều tra CJ vi phạm luật cạnh tranh tại Việt Nam

Nam • 12-06-2018 • Lượt xem: 5344
Đề nghị điều tra CJ vi phạm luật cạnh tranh tại Việt Nam

Hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam cho rằng CJ thực hiện hoạt động tập trung kinh tế nhằm thâu tóm ngành điện ảnh Việt Nam, nếu không có sự hỗ trợ cấp bách của các cơ quan quản lý có thầm quyền các doanh nghiệp sẽ “không thể vượt qua được”.

Hiệp hội Phát hành và phổ biến phim đề nghị điều tra CJ vi phạm luật cạnh tranh

Tại văn bản gửi Cục Quản lý cạnh tranh, Hiệp hội chỉ đích danh Tập đoàn CJ CheilJedang (CJ CheilJedang Corporation là đơn vị thành viên của CJ Group) đã thông qua nhiều hình thức khác nhau đã thực hiện hoạt động tập trung kinh tế với một số doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong ngành sản xuất phim, phát hành phim và rạp chiếu phim.

“Hiện nay, bản thân Tập đoàn CJ thông qua các công ty con đã nắm giữ 40% rạp chiếu phim và hơn 60% thị phần phát hành phim. Vì vậy, việc tập trung kinh tế với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực đương nhiên thuộc phạm vi điều chỉnh và thậm chí có thể vi phạm điều cấm của Luật Cạnh tranh”, Hiệp hội này chỉ ra.

Cũng theo Hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam, việc doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các hoạt động tập trung kinh tế này mà không tuân thủ quy định của pháp luật về việc thông báo đến cơ quan quản lý cũng là minh chứng về âm mưu thôn tính thị trường.

Do đó, Hiệp hội phát hành và phổ biến phim đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế nhằm ngăn chặn nguy cơ thị trường và nền điện ảnh Việt Nam bị nước ngoài lũng đoạn.

Trước đó, Hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam cũng đã nhiều lần “tố” CGV , thương hiệu do Tập đoàn CJ Hàn Quốc sở hữu có dấu hiệu lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để chèn ép các doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, đối với phim Việt Nam do CGV phát hành tại các rạp khác, CGV đòi tỷ lệ phân chia doanh thu cao; trong khi đó, đối với phim Việt Nam do doanh nghiệp khác phát hành tại rạp của CGV, CGV lại yêu cầu tỷ lệ phân chia doanh thu thấp cho nhà phát hành. Theo Hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam đã bị bóp nghẹt lợi nhuận và dần không còn đủ sức đầu tư cũng như cạnh tranh trên thị trường.

Hiện tại CGV đang chiếm 40% số phòng chiếu phim phần còn lại là các doanh nghiệp như BHD, Galaxy, Skyline, Golden Media, MVP...