Duyên Dáng Việt Nam

Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ tam giác mạch tại Hà Giang

Thu Anh • 15-05-2021 • Lượt xem: 4003
Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ tam giác mạch tại Hà Giang

Cần đạt được quy trình chế biến một số sản phẩm (bột, rượu trắng, 2 - 3 loại bánh) từ hạt tam giác mạch phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Bộ KH-CN đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp KH-CN phát triển sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ tam giác mạch tại tỉnh Hà Giang” để đưa ra tuyển chọn.

Với nhiệm vụ KH-CN này, Bộ KH-CN định hướng mục tiêu xây dựng được giải pháp KH-CN phát triển sản xuất và chế biến tam giác mạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Hà Giang.


Tam giác mạch Hà Giang - Ảnh: Internet

Dựa trên định hướng mục tiêu cụ thể, Bộ KH-CN yêu cầu đối với kết quả phải lựa chọn được 2 - 3 giống tam giác mạch phù hợp với điều kiện sinh thái của Hà Giang, kéo dài mùa vụ trồng tam giác mạch từ 1 - 2 tháng để phục vụ du lịch.

Cần đạt được quy trình kỹ thuật canh tác cây tam giác mạch tăng năng suất từ 10 - 15% so với đối chứng; Quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tam giác mạch đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Quy trình chế biến một số sản phẩm (bột, rượu trắng, 2 - 3 loại bánh) từ hạt tam giác mạch phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ KH-CN cũng yêu cầu các mô hình liên kết với các hộ dân, bao gồm mô hình canh tác 2 - 3 giống tam giác mạch được lựa chọn, quy mô 0,5 – 1 ha/mô hình, thời gian rải vụ kéo dài thêm 1 - 2 tháng phục vụ du lịch, năng suất hạt tăng 10 – 15% so với đối chứng. Mô hình thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tam giác mạch, quy mô 500 - 1.000 kg/vụ.

Mô hình chế biến bột tam giác mạch quy mô 2 - 3 tấn hạt/năm đảm bảo chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Mô hình sản xuất rượu trắng từ hạt tam giác mạch, quy mô 300 lít/mẻ đảm bảo chất lượng theo TCVN và an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, sản xuất thử 2.000 lít rượu trắng. Mô hình sản xuất 2 - 3 loại bánh từ hạt tam giác mạch, quy mô 100 kg/mẻ đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, sản xuất thử 200 kg bánh mỗi loại.

Lãnh đạo Bộ giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ trưởng Vụ Phát triển KH-CN địa phương thông báo danh mục nhiệm vụ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn; tổ chức Hội đồng KH-CN đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ KH-CN về kết quả thực hiện.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ ngày 12.7.2021 tại trụ sở Bộ KH-CN.

Theo 1thegioi.vn