Hội họa

Những trường đại học danh tiếng trên thế giới

Thiên Đức • 06-11-2018 • Lượt xem: 13302
Những trường đại học danh tiếng trên thế giới

Times Higher Education (THE) - tạp chí của Anh mới đây công bố những trường đại học hàng đầu thế giới được xếp hạng năm 2018. Đặc biệt, trường đại học  Harvard (Mỹ) lại chỉ xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng.

1. Đại học Oxford (Anh)

 

Sinh viên: 20.409

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 11,2

2. Đại học Cambridge (Anh)

 

Sinh viên: 18.389

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 10,9

3. Viện Công nghệ California (Mỹ)

 

Sinh viên: 2.209

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 6,5

4. Đại học Stanford, bang California (Mỹ)

 

Sinh viên: 15.845

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 7,5

5. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

 

Sinh viên: 11.177

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,7

6. Đại học Harvard, bang Massachusetts (Mỹ)

 

Sinh viên: 29.326

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,9

7. Đại học Princeton, bang New Jersey (Mỹ)

 

Sinh viên: 7.955

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 8,3

8. Đại học Hoàng gia London (Anh)

 

Sinh viên: 15.857

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 11,4

9. Đại học Chicago, bang Illinois (Mỹ)

 

Sinh viên: 13.525

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 6,2

10. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ

 

Sinh viên: 19.233

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 14,6