Xã hội

Phụ nữ thập kỷ 20 - Nữ bác sĩ bỏ việc nghìn đô để cải tiến y tế

An Nhiên • 31-03-2020 • Lượt xem: 4378
Phụ nữ thập kỷ 20 - Nữ bác sĩ bỏ việc nghìn đô để cải tiến y tế

Bác sĩ Phan Thị Ngọc Linh vốn là Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện FV nhưng chị đã từ bỏ công việc nhiều người ao ước để thành lập Trung tâm Cải tiến Y tế (CHIR) nhằm kiến tạo một nền y tế tốt hơn cho cộng đồng.