Duyên Dáng Việt Nam

Triển lãm của nhóm họa sĩ trẻ sáng tạo trong đại dịch Covid-19

Đông Dương • 25-11-2021 • Lượt xem: 537
Triển lãm của nhóm họa sĩ trẻ sáng tạo trong đại dịch Covid-19

Gần 100 tác phẩm của 6 họa sĩ là Võ Hoàng Nhựt, Thái Vĩnh Thành, Nguyễn Tấn Vi, Võ Nguyên Thư, Lê Hải Triều, ZDung Nguyên sẽ ra mắt trong tại Bào tàng Mỹ thuật TP.HCM. Chủ đề “Still +” nghĩa là vượt qua đại dịch từ những ám ảnh nhất. Để vẫn khao khát sống, vẽ, hy vọng và yêu thương. Triển lãm khai mạc ngảy 4.12.2021.

Tin và bài liên quan: 

Sáng tạo là con đường Thi sĩ - Tiểu luận phê bình Tâm Nhiên

International Men's Day và đêm nhạc của CEO, Nhạc sĩ Lê Xuân Thơm

Nguyễn Quang Thiều: 'Tôi không phải họa sĩ mà chỉ là kẻ bị màu sắc thống trị'

Thi phẩm 'Vỉa từ' của Nguyễn Hữu Hồng Minh: Những sáng tạo mới Thi ca

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Họa sĩ Lê Hải Triều, một thành viên của nhóm họa sĩ triển lãm viết, đại ý, "Đại dịch COVID mấy tháng vừa trải qua thật tàn khốc, đặc biệt là Sài Gòn..."


Tác phẩm trong triễn lãm nhóm 6 tác giả đại dịch covid 19.  

Sự hoảng loạn, cô đơn và bi thương cũng đánh thức mỗi người quay lại đối thoại với chính mình, chăm sóc và chiêm nghiệm cuộc sống với mình với mọi người thật hơn, gần hơn.

Đối với Họa sĩ họ tự chăm sóc mình, an trú mình bằng vẽ, vẽ cũng là liều vacxin cho họa sĩ vẫn sinh tồn.

Sống trong lúc đại dịch bi thương, người nghệ sĩ sẽ chuyển hoá điều đó thành những tác phẩm!

“Still +” nghĩa là vượt qua đại dịch những ngày bi thương nhất - vẫn sống - vẫn vẽ - vẫn chơi - vẫn hy vọng … và vẫn yêu em!

Chùm 2 tác phẩm tham gia triển lãm của họa sĩ Thái Vĩnh Thành. 

Gần 100 tác phẩm được 6 họa sĩ là Võ Hoàng Nhựt, Thái Vĩnh Thành, Nguyễn Tấn Vi, Võ Nguyên Thư, Lê Hải Triều, ZDung Nguyên.  

Vẽ trong mấy tháng đại dịch tàn khốc nhất, mỗi người mỗi độ“phiêu” và sẽ được "Khoe" mình trong cuộc triển lãm. Khai mạc lúc 10h ngày 4.12 .2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Đông Dương